Бизнес магистратура или Магистър по бизнес администрация (МВА): открийте разликите

Бизнес магистратура или Магистър по бизнес администрация (МВА): открийте разликите

 

Автор:

Илиана Бобова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 60, октомври 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Магистърските програми са обучение, което предоставя по-задълбочено ниво на знанията в дадена област и надгражда над образованието, придобито в програми за степен „Бакалавър“. В България има и програми, които нямат Бакалавърска степен, а дипломирането става направо със степен Магистър като срокът на обучение е по-дълъг. В България се прави разграничение и между магистратура за „специалисти“ т.е. завършили бакалавърска степен в същата или свързана специалност и за „неспециалисти“, като в този случай срокът на обучението е с един семестър или година повече. В повечето случай магистратура може да се започне (след успешно кандидатстване с изпит, есе и/или събеседване) веднага след приключване на бакаларъвската степен.

 

Ключови думи:  

Бизнес магистратура, Магистър по бизнес администрация. МВА, открийте разликите