Битката в Тевтобургската гора

Битката в Тевтобургската гора

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 9 г. пр. н. е. осиновеният от император Август пълководец Друз пре- минал Рейн и подчинил територията до река Елба. В плановете на римляните влизало създаването на нова провинция – Германия /между Рейн и Елба/. Но събитията протекли другояче.

 

Ключови думи:  

Битката в Тевтобургската гора, Рим