Битката на Каталонските Полета

Битката на Каталонските Полета

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 28, юни 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Битката на Каталoнските полета /сев. Галия/ е последното голямо сражение в Античния свят, в което римляните спряли ордите на хуна Атила и предотвратили културната гибел на Европа. Поне така се твърди официално. А истината е, че римляните и хуните възглавявали конфедерация от германски и славянски племена, борещи се помежду си за подялбата на Западната Римска империя. Хуните били отблъснати и победилите германци разпределили Галия и Испания помежду си. А какво би станало, ако Атила беше победил?

 

Ключови думи:  

Битката на Каталонските Полета