Битката при Беласица 1014г.

 Битката при Беласица 1014г.

 

Автор:

Антоан Доспейски

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Битката в Ключката клисура на планината Беласица, след която били ослепени пленените български войници е сред най-драматичните страници от българската история. Загубата на значителна част от армията и последвалата по-късно смърт на цар Самуил довели до залеза на Първото българско царство.

 

 

Ключови думи:  

 Битката при Беласица 1014г., история, война