Битката при Аргенторат

Битката при Аргенторат

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 95, февруари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Битката при Аргенторат /съвр. Страсбург/ била ключовото сражение между римските войски, командвани от цезар Флавий Клавдий Юлиан и превъзхождащите ги по численост пълчища на алеманите, оглавени от Хнодомар. Според описанието на Амиан Марцелин, вероятно се провела през август 357 г. и решила изхода на римо-германската война 356-360 г.

 

 

Ключови думи:  

история, Рим, Битката при Аргенторат