Биогорива от водорасли: мечти и възможности 

 Биогорива от водорасли: мечти и възможности

 

Автор:

Светослав Александров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 65, март 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Огромната зависимост на транспорта от петрола, изгарянето на огромни количества въглища за индустриални нужди, самият факт, че индустриалната цивилизация се крепи на невъзобновяеми енергийни източници, основателно тревожи голяма част от обществото. Мнозина се надяваме още през първата половина на 21-ви век петролът да бъде заменен от някакъв възобновяем енергиен източник. Интересът към биогоривата не е нов, като се има предвид, че още Хенри Форд е очаквал неговият “Модел Т” да работи с биоетанол, който се произвежда от царевица. Макар че биогорива се произвеждат в днешно време, съществуват основателни опасения, че тяхното по-широко използване е съпътствано от други проблеми – например отглеждането на царевица, захарна тръстика или рапица за производство на биогорива заема обработваеми земи, които иначе биха се използвали за отглеждане на растения за храна.

 

Ключови думи:  

Биогорива от водорасли, алтернативни източници на енергия, биогорива