Билoбираните ламба – универсално решение при кожен дефицит

Билoбираните ламба – универсално решение при кожен дефицит

 

Автори:

Д-р Владимир Василев

Д-р Хр Лозанов

 

 

 

Списание „Българска наука“

брой 67, май 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Реконструкцията на кожни дефекти при наличие на кожен дефицит е прдизвикателство пред пластичния хирург. Esser през 1918 г предлага ламбо, което до голяма степен решава този проблем. Това е т.нар. билобирано ламбо. (9, 15, 16 )Дизайна на ламбото през годините претърпява редица промени по отношение на съотношението на размера на ламбата и ъгъла на ротация, но не се променя идеята. Билобираното ламбо се отличава по своята универсалност при наличието на кожен дефицит с много добри функционални и естететични резултати.

 

Ключови думи:  

Билoбираните ламба, универсално решение при кожен дефицит, cutaneous deficit, local flaps, bilobed flap ,universal solution, postoperative functionality and aesthetics.