Библиографията в периодичните научни издания на векикотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Библиографията в периодичните научни издания на векикотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

 

Автор:

Теодор Иванов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 28, юни 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Библиографията, чрез своите универсални информационни възможности, оказва голямо влияние върху генезиса на отделните области на човешкото познание. Познаването на правилата, владеенето на основните методи и дейности по изработване на библиографски помагала са необходимата предпоставка за всеобхватно, задълбочено и ползотворно изследване или преодоляване на всеки конкретен научен и практически проблем.

 

Ключови думи:  

Библиографията, периодичните научни издания, векикотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“