БЕЗСМЪРТНИЯТ СИРАКУЗЕЦ

БЕЗСМЪРТНИЯТ СИРАКУЗЕЦ

 

Автор:

Кръстю Белев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 29, септември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В Александрия имаше чума. Огромният град беше замрял, при- тиснат от неочаквания ужас. Пазарищата, театрите, баните и градините — всичко беше пусто. Редките минувачи притичваха боязливо по улиците, като се оглеждаха. Вечер хилядният град заспива- ше и не знаеше какво ще му донесе утрото. А когато то идваше, живите брояха умрелите и писъците на жените се сплитаха с протяжните викове на хиеродулите (храмови роби в древен Египет), които изнасяха мъртвите.

 

Ключови думи:  

БЕЗСМЪРТНИЯТ СИРАКУЗЕЦ