Белите хроники на Витанов: Макс Планк

Белите хроники на Витанов: Макс Планк

 

Автори:

Николай К. Витанов

Калоян Н. Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 83, ноември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В предишната хроника ви разказахме за Александър фон Хумболт, който преди 200 години заложилосновите на научния възход на Гер-мания. Добре, ще кажете, а кой е патриархът на съвременната германска наука. Кой е този, чиито научни по-стижения и административен талант са допринесли изключително много тази наука днес да бъде това, което е? Аха, ще кажете, ние може и сами да се сетим. Чие име носи най – титулуваната система германски научни институти? – ще зададете контра-въпрос. На Макс Планк, нали? Е, познахте, днес ще ви разкажем за Макс Планк. Едно нещо е твърде характерно за Макс Планк – той е живял дълго време. Толкова дълго, че е видял възхода на Германия и падението и през двете световни войни.

 

Ключови думи:  

Макс Планк, физика, наука