Белите хроники на Витанов. Хроника 8: Исак Нютон. Част I: Нютон и науката

Белите хроники на Витанов. Хроника 8: Исак Нютон. Част I: Нютон и науката

Автор:

Николай К. Витанов

Калоян Н. Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И тъй, в предната хроника ви разказахме за началото на съвременната английска наука – за прохождането на Лондонското кралско общество и дейността на членовете – основатели на обществото, пречупена през житие описанието на най-дейния от тях – Робърт Хук. Обща закономерност е, че за да не загине делото на една група от хора, те трябва да си намерят подходящи следовници. Пишем подходящи, защото ако следовниците са некомпетентни и некадърни, делото със сигурност ще загине. Не така бил случаят с Лондонското кралско общество. След поколението на основателите – бейкънианци дошло поколението на продължителите – нюто- нианци, най-ярката фигура от която бил самият Исак (Айзък) Нютон, уп- равлявал с желязна ръка Кралското общество почти четвърт век.

 

Ключови думи:  

Исак Нютон, наука, физика