Белите хроники на Витанов. Хроника 8: Исак Нютон. Част I: Нютон и науката