Белите хроники на Витанов: Хроника 8, Исак Нютон част 2

Белите хроники на Витанов: Хроника 8, Исак Нютон част 2

 

Автори:

Николай К. Витанов

Калоян Н.Витанов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И тъй, дотук ви разказахме за откритията на Нютон. Без съмнение е бил прекрасен учен. Но бил ли е и нещо повече? Има ли неща от дейността на Нютон, за които не ви разказват – дали защото не знаят, или защото искат да набият във вашето съзнание образа на бледия изпит, затворен в кабинета си учен, който гледа колбите си и не се интересува какво става около него? А може би нарочно искат да ви набият тоя образ в главата? По-надолу ще ви разкажем част от втората половина за истината за Нютон. Да не си мислите, че учен като Робърт Хук лесно се праща в забвение за 300 години. За това са нужни качества. Административни качества от които Исак Нютон имал в изобилие.

 

 

Ключови думи:  

Исак Нютон, наука, физика