Белите хроники на Витанов. Хроника № 7: Робърт Хук, Част II: след 1687 година

Белите хроники на Витанов. Хроника № 7: Робърт Хук, Част II: след 1687 година

 

Автор:

Николай К. Витанов
Златинка Димитрова

 

Списание “Българска наука”

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Тук разказът ни ще продължи с късните години на Хук – времето когато идеите на нютонианците полека започват да взимат връх над идеите на бейкънианците, към които принадлежи и Хук. Но не подценявайте Хук – до самата си смърт той бил твърде влиятелна личност в Лондонското кралско общество.

 

Ключови думи:  

Исак Нютон, наука