Белите хроники на Витанов. Хроника № 7: Робърт Хук

Белите хроники на Витанов. Хроника № 7: Робърт Хук

 

Автор:

Николай К. Витанов
Златинка Димитрова

 

Списание „Българска наука“

брой 89, май 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Следвайки линията на тази серия от разкази, това ще бъде направено, като ви разказваме от наша си гледна точка за биографиите на видни строители на английската наука. Ще започнем с двама от тях, играли важни роли в утвърждаването на Лондонското кралско общество за подобряване на знанието за природата (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, наричано за краткост Royal Society of London и както ще го наричаме по-долу в текста Лондонското кралско общество или Кралското общество).

 

Ключови думи:  

Робърт Хук, наука, история