Белите хроники на Витанов, Хроника №6: Алберт Айнщайн

Белите хроники на Витанов, Хроника №6: Алберт Айнщайн

 

Автори:

Николай К. Витанов

Калоян Н. Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

И тъй, 1905 година отминава. Големите открития са направени и славата на Айнщайн започва да растие. Първо по света, а после и в Швейцария. И в Цюрихския университет решили да направят Айнщайн професор. Но не било тъй лесно – по тогавашните швейцарски закони нямало как да направиш някого професор, ако той преди това не е бил доцент. Но изход се намерил – поканили го за извънреден доцент (приватдоцент), като му позволили да съвместява новите си задължения с работата си в патентното бюро в Берн.

 

Ключови думи:  

Белите хроники на Витанов, Алберт Айнщайн, наука, история