Белите хроники на Витанов, Хроника 3: Георги Василев и Иван Иванов

Белите хроники на Витанов, Хроника 3: Георги Василев и Иван Иванов

 

Автор:

Николай К.Витанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 76, март 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Днес ще ви върна далеч-далеч назад във времето – в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Поводът да направя това, бе вниманието което най-после и заслужено бе обърнато на Теодоси Теодосиев – един 70-годишен учител по физика от град Казанлък, подготвящ десетилетия наред ученици олимпийци по физика, кои- то се представят прекрасно на национални и международни олимпиади и след това отлитат да учат в развитите западни държави. Няма да се отклонявам сега в приказки за качеството на националния елит или пък защо този елит чак сега се сети да почете Теодоси. Повярвайте ми – интересни неща мога да ви разкажа тук, защото познавам както елита, така и Теодоси. Откъде го познавам ли? Ами през лятото на 1980 г. в Мъглиж, където той организираше школи по физика за ученици, един осмокласник му даде книга със задачи по механика, писана от учителя по физика на този осмокласник.

 

Ключови думи:  

Белите хроники на Витанов, Хроника 3, Георги Василев,  Иван Иванов