Белите хроники на Витанов: Александър фон Хумболт

Белите хроники на Витанов: Александър фон Хумболт

 

Автори:

Николай К. Витанов

Калоян Н. Витанов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Белите хроники имаха успех, много по-голям, отколкото очаквах. Честно да ви кажа, не знам, защо се получи така. Може би е назряла нуждата от нещо такова. Когато разговарям с хората за хрониките, те ме питат обикновено за две неща. Едното е – кога ще започна да пиша черните хроники. Хората предполагат, че те също ще бъдат много интересни. Така е, но няма да бързам да ги пиша засега. Всяко нещо с времето си. Другото, което ме питат хората е ще разширя ли белите хроники с информация за чуждестранни учени. Като си помисля, тази идея е много добра, защото ще мога да разкажа интересни и вероятно малко известни у нас факти за живота на учени, допринесли много за развитието на науката. Разширяването на обхвата на белите хроники обаче поражда проблеми, тъй като работата става повече, а денят не става по-дълъг. Затова решавам този проблем по стандартния начин – за хрониките, които отразяват живота на чуждестранни учени ще имам съавтор и то този, който е посочен по-горе. Този съавтор се захвана за работа с желанието и жарта, които само младостта може да даде на човека. И тъй – напред към Александър фон Хумболт.

 

Ключови думи:  

физика, Александър фон Хумболт, наука, история