- Advertisement -

Белите британци имат 30% ДНК от немски произход