Бележки по старогерманските героични сюжети: историческият Зигфрид