Бележки по старогерманските героични сюжети: историческият Зигфрид

Бележки по старогерманските героични сюжети: историческият Зигфрид

 

Автор:

Манол Глишев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 25, март 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

При четенето на поемите, стиховете от Старата Еда и сагите пред нас се изправя въпросът доколко от текстовете могат да се извлекат исторически заключения и възможно ли е това изобщо. Безкрайното разнообразие от влияния и взаимодействия, процесите на добавяне и изваждане на детайли, липсата на фиксирано авторство и фрагментарността на оцелелите до днес части от епическото наследство превръщат историческия поглед към старогерманската героична литература в почти невъзможно начинание.

 

Ключови думи:  

Бележки, старогерманските героични сюжети, историческият Зигфрид