Батавското въстание (69 – 70 г.)

Батавското въстание (69 – 70 г.)

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Римляните освен легионите поддържали и голям контингент от помощни войски, чиято цел била основно охрана на границите. За тази цел от особено воинствените племена се набирали отделни кохорти от по 500 или 1000 човека. През 1-ви век поделенията, ползващи се със заслужена слава били германците /тунгри, матиаци и батави/ и траките. Долнорейнският лимес /днешна Холандия/, винаги уязвим откъм разбойнически германски нахлувания, бил оставен на батавите, на които им били отделени земи на остров в реката за живеене, в замяна на военна служба и охрана на крайбрежието.

 

 

Ключови думи:  

история, Батавското въстание, Рим