Бащата на Му Лан – каменният дракон

Бащата на Му Лан – каменният дракон

 

Автор:

Дафина Жекова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 40, септември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Чекръкът реди бавно монотонната си изповед. Моминските пръсти изтеглят тънка копринена нишка. Главата в лек унес отмерва тъгата в думите на безименна песен: Петнадесетгодишен той тръгна на поход с войските, осемнадесетгодишен едва се върна в къщи. Царството на Цин, безпокоено от набезите на варварските племена, реши да покори завинаги земите по течението на реките Хуанхъ, Яндзъ и Синзян. Барабаните обявиха мобилизация и Му Лан Чу името на своя баща, съобщено някъде по средата … Но той е тежко болен и въпреки строгите закони някой трябва да го замести.

 

Ключови думи:  

Бащата на Му Лан, каменният дракон