Българските острови в Черно море

Българските острови в Черно море

 

Автор:

Димитър Желев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 65, март 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В моретата около Балканския полуостров има над 21 000 острова, които основно са част от териториите на Гърция, Хърватия и Турция. България не е сред държавите в Европа с голям брой морски острови. По течението на р. Дунав страната ни има 48 острова, а в Черно море – само няколко. Те носят имената на православни светии. Точният брой на островите ни в Черно море е спорен (4, 5 или 6). Въпрос на гледна точка. В самото море има малко острови, заради специфика на геоложкото му минало. Кои са българските острови в Черно море?

 

Ключови думи:  

Българските острови в Черно море