Българска ученическа космическа агенция 

Българска ученическа космическа агенция

 

Автор:

Веселка Радева

 

 

Списание „Българска наука“

брой 70, септември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Всяка година НАСА, съвместно с Националното космическо общество на САЩ, провежда Международен конкурс за Космическа колония. В конкурса участват ученици, разделени на възрастови групи. През 2009 година в Конкурса участват 294 проекта, представени от 808 ученика от 13 страни и 8 американски щати. България участва с два проекта и двата са класирани сред най-добрите. Двата български екипа се представят в категория 10-12 клас за малка група – 5 ученика и в категория 10 -12 клас за голяма група – 11 ученика. Учениците от екипите се обучават в курсовете по астрономия на Варненската астрономическа обсерватория и планетариум. Екипът се ръководи от д-р Веселка Радева от НАОП-Варна.

 

Ключови думи:  

Българска ученическа космическа агенция, НАСА