БЪЛГАРСКА УЧЕНИЧЕСКА КОСМИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ИЛИ КАК МЛАДИ БЪЛГАРИ СЕ УЧАТ ДА СЪЗДАВАТ КОСМИЧЕСКОТО СИ БЪДЕЩЕ

Българска ученическа космическа агенция или как млади българи се учат да създават космическото си бъдеще

Автор:

Д-р Веселка Радева

 

Списание „Българска наука“

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

България има много добри традиции в областта на астрономическото образование. Повече от 50 години в страната съществува мрежа от Народни астрономически обсерватории и планетариуми. Ас-трономите, работещи в тях съчетават научно-изследователска работа с астрономическо обучение на ученици и популязиране на астрономическите знания сред обществеността. Варненската астрономическа обсерватория е лидер в областта на астрономическото образование. Всяка година стотици варненски ученици се обучават в Обсерваторията, правят наблюдения на астрономически обекти с малки и големи телескопи. Ученическата космическа агенция е образователна програма, която се ръ-ководи от д-р Веселка Радева от Вар-ненската обсерватория. Обучениетo продължава обикновено две или три години, в зависимост от желанията на учениците. В хода на обучението по тази програма младежите се запоз-нават с основите на астрономията и космонавтиката и работят по интерес-ни космически проекти.

Ключови думи:

България, НАСА, Космос