България в Антарктика

България в Антарктика

Автор:

Гергана Лаптева

Списание “Българска наука”

брой 104, демември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

България започва своята полярна дейност в Антарктика през 1967–1969, когато български метеоролог взема участие в XIII Съветската антарктическа експедиция. В полярния летен сезон на 1987–1988 шестима български учени участват в обединени проекти с Британското антарктическо дружество и Съветския институт за антарктическо и полярно проучване. Българската програма е насочена в осъществяване на научната разработка и организацията на логистиката в Антарктика. През този антарктически сезон е построен Българският заслон на остров Ливингстън, Южните Шетландски о-ви, в Североизточната част на Южният Залив. В периода между 1993–2016 г. България организира и провежда 25 успешни антарктически кампании. Успешно функционира и Българската полярна база „Св. Климент Охридски”, която има капацитет да приеме 25 души персонал, при нормални условия за работа.

 

Ключови думи:

България, учени, Антарктида

 

READ ARTICLE