За българите и българското в стихотворението на Райко Жинзифов