Автоматично избухващи мини

Мините, избухващи автоматично при преминаване на врага през детонационния механизъм, се появяват сравнително по-късно от самите сухопътни мини. Първите описания се намират в китайска книга за оръжията от средата на XIV век. Самовъзпламеняващи се мини вероятно е имало и малко преди това, съдейки по пълния набор системи, които се създават тогава. Може би първата се появява приблизително през 1200 г. Един от детонационните механизми е съставен от стоманени колела, опрени на кремък, които започват да се въртят и да дават искри, когато редицата от непредпазливи врагове освободи специално устройство. При друг тип механизми се разчита на нажежен до бяло материал, който може да тлее с дни и седмици.

Европейска нощ на учените 2022 г.: