Аутòмата – механичните чудеса на една забравена епоха

Аутòмата – механичните чудеса на една забравена епоха

Автор:

Анита Пенова

 

Списание „Българска наука“

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Настоящата статия представя една особена форма на изкуство. То съчетава в себе си живопис и инженерство в изящни механични произведения, имитиращи живи създания. Произведенията му се наричат аутòмата. Най-новите научни принципи в областта на механиката от 18. век са заложени в него. Изкусността на художници и скулптори и находчивостта на гениални инженери се съчетават в съвършена хармония и променят коренно облика на Европа. Изконното желание на създателите му е да изследват природата на действителността. Това е изкуство от 18. век, за което се знае твърде малко. Според съвременните тълкувания, може да се определи като кинетично изкуство, но в действителност е много повече. То е много повече от живопис, скулптура и инженерство, защото съчетава художествен талант и инженерни умения в занаят, невиждан дотогава и влиянието му върху цялостния облик на Европа е зашеметяващо. То е причината за настъпването на индустриалната революция. Погледнато от съвременна гледна точка, то е съвършеното дете на съюза между наука и изкуство.

 

Ключови думи:

Аутòмата, Изкуство, Механично изкуство, Механика,Инженерство

 

READ ARTICLE