Биология Здраве Наука 

Фонд „научни изследвания“ информира за отворена покана за проекти по Програма EuroNanoMed III

От тази година Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към Министерство на образованието и науката (МОН) се включва в програма EuroNanoMed III, която е частично финансирана от РП „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. EuroNanoMed (http://euronanomed.net/) е основана през 2008 г. като платформа за министерства и национални и регионални финансиращи агенции. Целта е те да обединяват усилията си чрез програми, насочени към подкрепа на международни изследователски и иновативни колективи, които работят по проекти, способни да превърнат проучванията в сферата на нанотехнологиите в практически медицински приложения. Фонд „Научни изследвания” съобщава за обявяването на 10-та…

Read More
Доц. Илия Железаров Наука Технологии 

Какво трябва да знаем за изграждането на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Интервю с доц. Илия Железаров, зам. ръководител на Екипа за управление на проекта и водещ координатор на проекта Здравейте, доц. Железаров! Бихте ли представили проекта накратко? Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален научен комплекс: Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, в който трите страни на „триъгълника на знанието” – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство. Центърът за компетентност ще има…

Read More
Наука Технологии 

Ще бъде изграден Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На встъпителната пресконференция на 15 юни, проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет – Габрово и ръководител на Екипа за управление на проекта за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, подчерта значимостта на проекта за развитието на устойчиво партньорство между науката, образованието и бизнеса. „Днес е един малък празник за нашия университет – каза той при откриването на събитието – защото ние дълги години имахме една мечта – да създадем технологичен център, център за компетентност или вариант на технологичен парк…

Read More
Технологии 

Умни устройства без батерии скоро може да станат реалност

Изследователи към Университет Ватерло са направили голяма крачка по пътя за създаване на умни устройства, които не изискват батерии или зареждане. Новите устройства без батерии, които включват в себе си IP адрес за интернет свързаност, са полезни в сферата на Интернет на нещата (на английски: Internet of Things, съкр. IoT, известен още като Интернет на вещите). Те имат намален разход за поддръжка и могат да бъдат поставени на места, които нямат достъп до електричество. Много от IoT устройствата разполагат със сензори, разчитащи средата, в която се намират – от температура…

Read More
Здраве Технологии 

Наноробот с размерите на бактерия ще може да лекува заболявания на очите

Учени от Китай, съвместно с немски и датски специалисти създадоха наноробот, голям колкото бактерия, който ще бъде използван за лечение на очни заболявания. По думите на учените микроустройството има спираловидна форма за по-добро проникване в стъкловидното тяло на окото (прозрачно вещество, запълващо пространството между лещата и ретината) под влияние на магнитно поле. Според учените нанороботът е 200 пъти по-малък от диаметъра на човешки косъм и дори по-малък от размера на бактерия. На външната повърхност на устройството се нанася специален “хлъзгав слой”, който позволява на робота свободно да проникне и да…

Read More
Проф. Ирина Рибарова Биология Видео Наука Физика Химия 

Интервю с проф. Ирина Рибарова от Екипа за управление на проекта Clean&Circle

Бихте ли се представили на нашите читатели? Проф. д-р инж. Ирина Рибарова. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? В проекта съм в Екипа за управление и заемам длъжност „научен мениджър”, т.е. не представлявам конкретно никого от партньорите. Постоянната ми месторабота е в УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия), който участва в проекта с два факултета – Хидротехнически и Строителен. УАСГ е научно-образователна институция. Изследователите, които ще работят по проекта, съчетават преподавателска, научна и консултантска дейност в областите на строителното инженерство, водоснабдяването, канализацията и пречистването на…

Read More
Биология Видео Наука Физика Химия 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност

Водеща организация по проекта на обща стойност приблизително 23,7 млн. лева е Софийският университет “Св. Климент Охридски”. От тази сума малко над 20 млн. лева идват от европейско финансиране, а 3,55 млн. лева – от национално съфинансиране. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г. Проектът има за цел изграждането на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации…

Read More
Наука 

800 души надникнаха в дълбините на човешкия мозък и полетяха към Марс на форума за популярна наука Ratio

Гостите имаха възможност да изкачват стълби в марсианска гравитация като част от специален експеримент. Деветото издание на форума за популярна наука Ratio се случи този уикенд пред пълна зала в София. Научното пътуване премина през различни теми – стартира с миниатюрните неврони в мозъка и едва забележими екзотични мухи и стигна до пътуване към Марс и възможността за съществуване на други вселени. Огромният интерес към събитието бе доказан от факта, че билетите свършиха седмица по-рано, а организаторите вече обявиха следващото издание на форума на 15 юни 2019 г. Денят започна…

Read More
Наука Физика 

Остава само една седмица до TEDxCERN 2018!

На 20 ноември ще станем свидетели на петото издание на TEDxCERN. Подборът от лектори включва известни учени и мислители от множество дисциплини, вариращи от експерти по екзопланети до изследователи на етиката, касаеща изкуствения интелект и роботиката, както и практици в генетичното редактиране. TEDxCERN е глобално събитие и ви кани да се присъедините, като организатор на локално събитие, включващо излъчване на TEDxCERN в реално време. Защо да го правите? Защото организирането на локално събитие е прекрасна възможност да се ангажирате и да се свържете с местната общност/колеги/приятели, с които споделяте общи…

Read More
Наука 

Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 93, 09.11.2018 г.]

Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за доцент за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – двама; в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за главен асистент по научна специалност „Земна основа, фундиране и подземно строителство“ за нуждите на катедра „Геотехника“ – един; в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, за доцент по дисциплина „Рисуване“ за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един; в област на висше…

Read More