Наука 

В събота вечер ставаме астрономи с българския олимпийски отбор

Точно в 20:00 ч. всеки, който желае да се докосне до звездите и да научи най-интересното за нашата слънчева система ще може да наблюдава небето в компанията на ръководителите и състезателите от българския национален отбор. Събитието на СООПН ще се проведе до главния вход на НДК.   София, 19 юли   Дори и да не знаете, вие вече сте астрономи! Всеки път, когато вдигнете поглед към небето и видите Луната, забележите Зорницата или Вечерницата, или пък видите падаща звезда, вие на практика извършвате астрономическо наблюдение. Във вечерта на 21 юли(събота)всеки, който…

Read More
Наука 

Отново медали за учениците на 125 СУ „Боян Пенев“ от Международното състезание по математика за купата на По Льонг Кук в Хонг Конг.

И тази година отборътпо математика на 125 СУ „Боян Пенев“ се представи отлично на математическото състезание за купата на По Льонг Кук в Хонг Конг. В индивидуалното състезание, в което участваха 128 ученици от цял свят, Ивайла Радкова и Симеон Дойчинов заеха трето място и спечелиха бронзови медали. В отборната надпревара отборът на училището попадна в най-силната групас постигнат втори резултат – 9 от 10 точки.Даниел Иванов, Георги Пашалиев, Ивайла Радкова и Симеон Дойчинов получиха бронзови медали и купа Merit.   Световното състезание по математика за средношколци до 14 години…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 59, 17.07.2018 Г.]

Брой 59 Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София,на основание Решение № 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г. и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г., както следва: Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg….

Read More
Наука 

След създаването на късометражен филм в България, Карл Дерик води нов курс по творческо писане

”Кино-хирургът” Кaрл Дерик търси 101-вия писател на сценарии в София Дерик има 26 години опит в киното и телевизията и е работил по заглавия като “Хари Потър” и “Гладиатор”   След няколко успешно проведени курса в София, „хирургът на сценарии“ Карл Дерик се връща у нас за новклас по писане за кино, който показва, че сценариите не са запазени само за професионалисти.Посещението му идва скоро след завършването на мини-филма September Man, заснет в София. КурсътThe Write Stuffима за цел да предаде важни тънкости за писане на сценарии. Курсът едвудневден и…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 58, 13.07.2018 Г.]

ДВ Брой 58 Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявяваконкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска психология“ за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по детско-юношеска психиатрия към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, тел.: 02/9230 456, 02/9230 479.   Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 58, 13.07.2018 Г.]

Брой 58   Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подаватмолба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в  БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая  310, тел. 9795260. Аграрният университет – Пловдив,обявява конкурси за докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2018/2019 г.  по следните специалности: Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал…

Read More
Естествени Наука 

ПЕТ МЕДАЛА И ПЕТО МЯСТО ЗА БЪЛГАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПО МАТЕМАТИКА

1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов медали за България на най-старата олимпиада по природни науки Националният отбор се прибира в София на 14 юли с автобус от Румъния     Между 3 и 14 юли в Клуж-Напока, Румъния, се проведе най-престижното състезание по математика за ученици – 59-тата Международна олимпиада по математика. В състезанието на 9-10 юли участваха 615 ученици от 109 страни, които решаваха по 3 задачи във всеки от двата дни. Българският отбор традиционно се представя на ниво се представи много добре, спечелвайки 5 медала: един златен,…

Read More
Наука 

Учени ще говорят за гравитация на алтернативно лятно парти

На 19 юли специалисти ще пребродят гравитационната реалност и алтернативни безтегловни светове   През лятото календарът на столицата прелива от различни партита на открито, но рядко се срещат такива с научен елемент. Популярната научна организация Ratio и домакините от научния център Музейко поставят летен прецедент с Ratio Rooftop Party, а темата на събитието ще бъде „Безтегловност“. Гостите са добре дошли на 19 юли от 20:00 часа на покрива на Музейко, където ще чуят повече за гравитацията в компания на музика и с коктейл в ръка. Повечето хора знаят, че гравитацията…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 57, 10.07.2018 Г.]

Брой 57 Военномедицинската академия – София,обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019 г. съгласно Заповед № ОХ539 от 2.07.2018 г. на министъра на отбраната по следните специалности: медицина на бедствените ситуации – 3 места; обща хирургия – 4 места; организация и тактика на медицинската служба – 2 места; урология – 3 места; белодробни болести – 1 място; неврология – 1 място; инфекциозни болести – 2 места; гръдна хирургия – 1 място; анестезиология и интензивно лечение – 1 място; физиотерапия, курортология и рехабилитация – 1 място; имунология – 1 място. Документите се подават в отдел „Явно деловодство“ на ВМА до 10.08.2018 г. Изискванията към участниците, необходимите документи и темите за конкурсните изпити са публикувани в посочената заповед и на интернет страницата на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 57, 10.07.2018 Г.]

Брой 57 Военната академия „Г. С. Раковски“ – София,обявява конкурс за заемане наакадемична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурностиотбрана, професионалнонаправление9.2. Военнодело,по научнаспециалност„Организацияиуправление навъоръженитесили“запреподаваненаучебните дисциплини„Оперативноизкуствовсъвместни имногонационалниоперации“,„Планиранена операциивНАТО“,„Операциивотговорна кризи“и„Информационниоперации“–един, съссрок2месецаотобнародванетов„Държавен вестник“. За дата на подаване на документите откандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса саопределени със Заповед № ОХ­498 от 13.06.2018 г. на министъра на отбраната наРепублика България. Документи и справки – София, бул.Евлоги и Христо Георгиеви № 82,тел. 92­26­512, 92­26­576.  …

Read More