100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с Катя Исса

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Катя Грозева Исса. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Университет по архитектура, строителство и геодезия, обучава студенти. Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Запали ме любовта към българския език, знаех, че ще бъде моя професия и моя съдба далеч преди студентските години. Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю История 

Интервю със Симеон Кулиш

Симеон Кулиш е собственик на Журнал за исторически и археологически изследвания (ЖИАИ), в който публикува статии както на млади, така и на утвърдени в своята област автори.             Бихте ли допълнили своето представяне с любопитни и малко известни факти или с нещо вдъхновяващо за онези, които искат да се занимават с наука в страната ни? Да се занимаваш с наука на много хора се струва скучно и суховато. Днес все по-малко млади хора искат да бъдат научни работници, било то заради ниското заплащане или заради много слабата реализация в България. От друга страна и самото общество вече не гледа с това уважение към такива хора. Да, това е така. Въпреки всичко, желанието и вътрешната мотивация да изследваш, да откриваш нови светове, ме кара да се занимавам с научна дейност. Последното изследване, което направих, е…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Космически науки Наука 

Интервю с Евгени Семков

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Евгени Семков. Роден съм в София, където съм завършил гимназия, а след това Физическия факултет на Софийския университет, със специализация по астрономия.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? От 1987г. като аспирант започнах работа в БАН в тогавашната Самостоятелна секция по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. От 1995г. ние получихме статута на институт в структурата на БАН и сега се наричаме Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. Институтът има за мисия фундаментални научни изследвания в…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю Наука 

Интервю с проф. Искра Белева

Бихте ли се представили на нашите читатели? Искра Белева, проф. в Институт за икономически изследвания при БАН, доктор по икономика.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Институтът за икономически изследвания при БАН извършва икономически анализи и прогнози за развитието на икономиката на макрониво, по отделни региони, на равнище фирми и също така изследва международните пазари и икономическото развитие в различни региони на света.   Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Не мога да дефинирам едно нещо, съвкупност от…

Read More
Наука Физика 

Международна конференция на ЦЕРН се провежда в София през юли

В периода 9-13 юли в София ще се проведе една от ежегодните конференции със специалисти от ЦЕРН. Тя се фокусира върху най-новите технологии за обработка на big data, използване на изкуствен интелект, блокчейн технологии и други. За първи път в България Международна конференция по компютърни методи и технологии във физиката на високите енергии и ядрената физика Голямото научно събитие събира световни експерти в сферата на изчислителната техника и обработката на големи обеми от данни 23-тата Международна конференция Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics, която се провежда за…

Read More
Биология Наука 

Проект „Проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа“ (HERACLES) по 7-ма Рамкова програма на ЕК.

Уведомявамe ви за края и резултатите от един международен проект, мултицентрово проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа, който освен с научно е и с голямо социално-икономическо значение за България и региона. По отношение на заболяемостта от ехинококоза (кучешка тения) страната ни се нарежда на второ място в Европа след Румъния.  В посочения проект на 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия участват български учени от Университетски болници на МУ-София и с тяхно участие за пръв път е направено подобно мащабно скринингово проучване. Това е и първата публикация по темата…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 42, 22.05.2018 Г.]

Софийският университет „Св. Климент Охридски“отменя обявяването на конкурсите за академични длъжности, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 41 от 18.05.2018 г., стр. 64 и 65, обявление № 5084.       Съставил материала: Камелия Димитрова

Read More
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Траянка Григорова

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Траянка Григорова и съм редовен докторант към ИИНЧ БАН. По образование съм клиничен психолог и съм практикуващ психотерапевт. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? ИИНЧ е институт, който е ориентиран към провеждане на психологични и демографски изследвания, целящи разкриване на закономерностите и факторите за развитие и възпроизводство на българското население, а също за психологично развитие и реализация на отделния човек. Приоритети в научноизследователската дейност на ИИНЧ са: Структурни промени в населението вследствие на понижената раждаемост, остаряването, вътрешната…

Read More
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Димитър Й Стойков

Бихте ли се представили на нашите читатели? Да, Димитър Й. Стойков, главен асистент.   В коя научна организация работите и с какво се занимава тя? Служител съм в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките (ИБЕИ, БАН). ИБЕИ-БАН е научна организация, в която се ръководят и осъществяват проучвания от национален и наднационален мащаб в областта на теоретичните и приложни страни от следните направления: екология, биоразнообразие, опазване на околната среда, както и устойчиво ползване на биологичните ресурси. Изследванията и дейността на научния състав са насочени основно в подготовката…

Read More

Mеждународен ден на биологичното разнообразие 22 май

Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН отбелязаденя с форум и изложба София, 22 май 2018 г.Институтът по биологично разнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ-БАН) организирафорумвъв връзкас Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май. Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“  се проведе в Големия салон на БАН. Съпътстващата изложба илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ-БАН за оценка на екосистемните услуги. Българските институции изпратиха свои представители на форума в лицето на Красимир…

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close