Наука 

15 млади учени в Предприемачи в науката

Започна обучението Предприемачи в науката, разработено от фондация Карол Знание за млади учени. От 15-те участници, най-много са от Българската академия на науките – Института по механика, Института по биофизика и биомедицинско инженерство,  Института по оптически материали и технологии, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Института по микробиология, Института по физиология на растенията и генетика,   Института по физика на твърдото тяло, Института по електрохимия и енергийни системи, двама от Медицинския университет, един от Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“, трима от Биологически и един от Физически факултет на СУ „Свети…

Read More
Наука 

Учени разказват за своята работа и любовта към науката на събитието „Учените нощем“

На 28 септември по време на Европейската нощ на учените Ratio ще срещне публиката с млади български учени   Науката търси отговори на въпроси, които се простират от необятния Космос до елементарните кварки, а съвременните ѝ постиженията звучат почти като научна фантастика. Човечеството изпрати сонда до Слънцето, разработва технология за редактиране на генома и използва изкуствен интелект в сфери като борсова търговия, медицина и националната сигурност. Зад тези и други примери за прогреса на науката не стои въображението на Артър Кларк или Айзък Азимов, а упоритата работа на учени и академици. Обичайно…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 76, 14.09.2018 Г.]

Брой 76 Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София,обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати (Вторични бордни електрозахранващи системи за аерокосмически летателни апарати)“ за нуждите на секция „Аерокосмически системи за управление“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство (вариации на…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 74, 07.09.2018 Г.]

Брой 74 Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, в катедра „Тактика“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ за кандидатите, успешно преминали конкурсните етапи по Заповед № 8121К­7428 от 28.06.2018 г. на министъра на вътрешните работи. Срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Академията на…

Read More
Наука 

ЗЛАТО И ТРИ БРОНЗА СПЕЧЕЛИХА БЪЛГАРСКИТЕ ИНФОРМАТИЦИ НА ОЛИМПИАДАТА В ЯПОНИЯ

Страхотен успех за четиримата национали – всеки се завръща с медал от Международна олимпиада по информатика за ученици Националният отбор се прибира в събота, 08.09, в 23:00 ч. с полет от Виена   От 1 до 8 септември град Цукуба в Япония, е домакин на 30-ата Международна олимпиада по информатика. Най-престижното състезание в областта, създадено от България през 1989 г. в Правец, днес предизвиква най-добрите информатици в гимназиална възраст от 87 държави от целия свят. Още на миналогодишното издание българите закръглиха спечелените медали от началото до сега на 100, а…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 72, 31.08.2018 Г.]

Тракийският университет – Стара Загора,обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. съгласно Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г. по следните научни специалности (докторски програми): В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. Заявление до декана по образец (от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета; 2. Автобиография – европейски формат; 3. Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или академична справка…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 72, 31.08.2018 Г.]

Медицинският университет – София, Медицински факултет,обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Дерматология и венерология“, за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, ет. 1, кабинет № 115, тел.: 02/9230 456, 02/9230 684.   Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, анулира обявление №…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 71, 28.08.2018 Г.]

Икономическият университет – Варна,на основание Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет и решения на съответните факултети обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми: Срок за подаване на документи в отдел „НИДД“ – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За документи и информация – отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg.   Съставил материала: Камелия Димитрова

Read More
Наука 

Удължава се срокът за регистрация за XVI Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC)

До 10 септември 2018 г.желаещите да вземат участие във форума ще имат възможност да изпратят своите абстракти. Шестнадесетото издание на конференцията ще се проведе между 8 и 13 октомври 2018 г. в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) на Медицински университет-Плевен под мотото “Nothing to fear”. Акцентът на тазгодишното издание на MDSCще бъде върху новостите в съвремената медицина и фармация. Началото ще бъде дадено с преврърналото се в традиционно Есенно училище по иновации в медицината. Организаторите обещават много интересни лекции и уъркшопи в хода на форума, както и богата социална програма. Студентите…

Read More
Наука 

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 70, 24.08.2018 Г.]

Брой 70 ВТУ „Тодор Каблешков“ – София,обявява конкурс за редовен главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.   Съставил материала: Камелия Димитрова

Read More