Аугментационна мамопластика с анатомични импланти

Аугментационна мамопластика с анатомични импланти

 

Автори:

Христо Лозанов

Владимир Василев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Увеличаването на бюст с кохезивни импланти се налага като доста честа хирургична операция. Нашата практика, преди години, бе една от първите, която въведе кръглите импланти. Преди около 15 години съществуваше становище, че при млади индивиди, имплантацията на кръгли импланти придаваше естествена форма на гърдите. В този период пациентките желаеха преди всичко изпълване на горният полюс на гърдата. В последствие желанията на пациентите статистически започна да се променя в посока на поставяне на анатомични импланти.

 

Ключови думи:  

Аугментационна мамопластика , анатомични импланти