Атеросклероза – тихият убиец

Атеросклероза – тихият убиец

 

Автор:

Александър Петров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Сърдечно-съдовите заболявания са главният отговорник за смъртността в развитите общества. Тяхното ниво се увеличава в повечето западни държави, достигайки най-високи стойности през 50-те години на ХХ- ти век, а през последните 20 години проблемът придобива глобални мащаби, обхващайки и развиващите се държави (в това число и България), извоювайки си с право наименованието „болести на съвременния живот”. Причините за това се коренят във фактори като тютюнопушене, намалената физическа активност, храна, богата на животински мазнини и разбира се стрес, неизменни спътници в ежедневието.

 

Ключови думи:  

Атеросклероза, тихият убиец