Астрономи засичат планета, използвайки теорията на относителността на Айнщайн

Астрономи засичат планета, използвайки теорията на относителността на Айнщайн

 

Автор:

Мая Трифонова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Един различен алгоритъм за откриване на нови планети наскоро показа колко е полезен, идентифицирайки нова планета, която е по-голям и по-горещ еквивалент на Юпитер. Екип от астрономи от Израел, САЩ и Дания откри нов газов гигант с помощта на метод, базиран на Теорията на относителността на Айнщайн, първоначално предложен преди 10 години. Това е първият път, когато този метод е приложен на практика, за да бъде открита планета.

 

Ключови думи:  

Астрономи засичат планета, теорията за относителността на Айнщайн