Астрономи засичат планета, използвайки теорията на относителността на Айнщайн