- Advertisement -

Някои аспекти при ухапванията от пепелянка /Vipera ammodytes/ и  усойница /Vipera berus/