Някои аспекти при ухапванията от пепелянка /Vipera ammodytes/ и  усойница /Vipera berus/


Получи имейл при нов подкаст и брой на БГ Наука

Получавате на имейла си всеки нов пост свързан с подкаста и всеки нов брой на БГ Наука.