Някои аспекти при ухапванията от пепелянка /Vipera ammodytes/ и  усойница /Vipera berus/

Някои аспекти при ухапванията от пепелянка /Vipera ammodytes/ и  усойница /Vipera berus/

 

Автори:

д–р Красимир Христов

Марко Иванов

Георги Русев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 61, ноември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За да могат да се дадат по – точни препоръки за първа помощ и последващото лечение, при ухапване от отровни змии в България е добре преди това хората да бъдат запознати с отровния апарат и отровата на двата вида отровни змии, имащи значение у нас – пепелянка /Vipera ammodytes/ и усойница /Vipera berus/ Отровен апарат при пепелян- ката и усойницата? И двата вида са представители на сем. Отровници /Viperidae/ т.е. по отношение на зъбите и отровния апарат се категоризират като соленоглифни (Solenogliphia). Това означава, че тези влечуги имат кухи, подвижни отровни зъби, разположени в предната част на горната челюст. Тези зъби са свързани с канали, които водят към отровните жлези.

 

Ключови думи:  

ухапвания от пепелянка, пепелянка, змия