Арт-терапията в образователната и възпитателната дейност на учителя

Арт-терапията в образователната и възпитателната дейност на учителя

Автор:

Първолета Манчева

Списание „Българска наука“

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Арт-терапията и възможностите за ефективно въздействие на различните изкуства върху децата отдавна са сред приоритетните теми в научната и изследователска работа. Неизчерпаемият потенциал на изкуството вече е една по-нова тема на приложение, която вълнува трайно и дава подтик за разработване на нови лекционни курсове, тренинги и т.н. Целта на настоящия доклад е да поднесе информация относно значението и приложението на арт-терапията, особено – при децата.

 

Ключови думи:

арт-терапия,  ученици, образование, училище, учител

 

READ ARTICLE