Антитубулини в терапията на сърдечносъдови болести: българският принос

Антитубулини в терапията на сърдечносъдови болести: българският принос

Автор:

Георги Н. Чалдъков

 

Списание „Българска наука“

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Медицинската история на есенния минзухар (Colchicum autumnale) е описвана от преди хиляди години като лекарство, облекчаващо силните болки от остър артрит при хора с подагра. Напредъкът в познанията за (i) цитоскелетните микротубули (МТ) и (ii) клетъчните ефекти на колхицина откри нови терапевтични приложения на това много старо лекарство. Тук представям накратко българския принос към възможния потенциал на разграждащи МТ химически вещества (антитубулини), като колхицин, за терапията на сърдечносъдови болести – остри коронарни синдроми, периферна атеросклероза, предсърдно мъждене, перикардит, системен некротизиращ васкулит, сърдечна недостатъчност, свързана с миокардна хипертрофия, и исхемичен инсулт.

 

Ключови думи:

колхицин, микротубули, антитубулини, терапия, сърдечносъдови белести, възпаление, фиброза

 

READ ARTICLE