Античният театър в град Пловдив

Античният театър в град Пловдив

Автор:

Н. Фогел

 

 

Списание „Българска наука“

брой 98, май 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света. Зрителните места на театъра са ориентирани на юг – към античния град в низината и планината Родопи. Планът на  театъра е полукръг с външен диаметър 82 метра. Откритото зрително пространство – кавея, включва 28 концентрични реда мраморни седалки. Те са разделени от пътека – диазома – на два ранга. Във височина двата ранга са пресичани от тесни радиални стълби, които разделят кавеята на трапецовидни сектори – керкиди. Зрителните места обграждат сцената – орестра, която е с форма на подкова и диаметър 26, 64 метра.

 

Ключови думи:  

история, Пловдив, Античният амфитеатър