Антична музика

Антична музика

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 78, май 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Музиката е изкуство претворяващо реалност, чувства и мечти в мелодия, изпята или изиграна на създадени за тази цел инструменти. Възникването на музиката най-вероятно е станало на най-ранния етап от еволюцията на човека (имаме доказателства че и неандерталците са използвали музикални инструменти) и е един от признаците на неговото осъзнаване и от диференциране от животинския свят. Не случайно възпроизвеждането на звуковите комбинации, за модел на които е послужила изначално обкръжаващата природа, се е свързвало още в дълбока древност с божествено вдъхновение, а развитието на музикалното изкуство и ритуалното свещенодействие вървят ръка за ръка от възникването на първите общества.

 

Ключови думи:  

Антична музика, древна музика, антична музика