Анонимните Византийски Фолиси

Анонимните Византийски Фолиси

 

Автор:

Камен Колев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 41, октомври 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През средновековието ние имаме една силна държава, намираща централно място на картата на Европа и в частност на Балканският полуостров. Но какво е една силна държава която не притежава собствено монетосечене. Нито славяните, нито прабългарите някога са имали възможностите, а и опита да се справят с това предизвикателство. Все пак една монетарница и хората който да произвеждат монетите за нуждите на цяла една държава не се създава и поддържа лесно. Затова и Средновековна България подобно на много други средновековни по-малки държави, използва за задоволяване на потреблението на населението монетите отсечени от по-близките и съседни държави.

 

Ключови думи:  

Анонимните, Византийски Фолиси