Анализ на средиземноморската архитектура – особености на стила на крайбрежните зони

Анализ на средиземноморската архитектура – особености на стила на крайбрежните зони

Автор:

Галина Стойкова Маркова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 99, юни 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията се прави анализ на средиземноморската архитектура и се представят общите особености и малките различия на стила в крайбрежните зони. Анализира се средиземноморската архитектура и се представят особеностите на стила в крайбрежните зони. За провеждане на анализа се разглежда структурата по крайбрежието на Средиземно море, с присъствието на характерни архитектурни елементи, които се превръщат в отличителни черти за стила.

 

Ключови думи:  

средиземноморска архитектура, крайбрежни зони, жилищни сгради, вътрешни дворове, архитектурни елементи, средиземноморски регион, ландшафт.