Анализ на прилаганите гравиметрични методи за локализиране на дълбочинно разположени кухини

Анализ на прилаганите гравиметрични методи за локализиране на дълбочинно разположени кухини

 

Автор:

Таня Славова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 64, февруари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В основата на гравиметричните методи на изследване е естественото гравитационно поле на Земята. Измерването му с висока точност и резолюция дава възможност за решаването на задачи от различен мащаб – от фундаментални за геодезията проблеми до практически задачи с локален характер, но от интердисциплинарна значимост. С технологичния прогрес през последните десетилетия диапазона на гравиметричните приложения се разшири значително, а физичният принцип, на който са основани, категорично затвърди предимствата им за някои конкретни цели.

 

Ключови думи:  

гравиметрични методи,  локализиране на дълбочинно разположени кухини