АНАЛИЗ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА АРХИТЕКТУРА – ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛА В КРАЙБРЕЖНИТЕ ЗОНИ

Автор: Галина Стойкова Маркова

Магистър 1 курс АСА ДГТУ, Русия, гр. Ростов-на-Дон

Резюме: В статията се прави анализ на средиземноморската архитектура и се представят общите особености и малките различия на стила в крайбрежните зони.

Ключови думи: средиземноморска архитектура, крайбрежни зони, жилищни сгради, вътрешни дворове, архитектурни елементи, средиземноморски регион, ландшафт.

 


РЕКЛАМА:

***

Анализира се средиземноморската архитектура и се представят особеностите на стила в крайбрежните зони. За провеждане на анализа се разглежда структурата по крайбрежието на Средиземно море, с присъствието на характерни архитектурни елементи, които се превръщат в отличителни черти за стила.

Архитектурата на средиземноморското крайбрежие е разположена на три континента – Европа, Азия и Африка; на територията на много страни: Гърция, Испания, Италия, Франция, Турция, Тунис, Алжир, северен Египет, Мароко и други. Крайбрежните райони се състоят от различни страни, и територии с разнообразна история и култура. Тези региони, подложени на различни въздействия в значителна степен са оказали влияние на средиземноморската архитектура, определящи общите черти в структурата на крайбрежните зони, но и големи различия в архитектурния стил между две съседни области.

От далечни древни времена морското крайбрежие, винаги е било уязвимо на въздействия от външни фактори, в съчетание с регионалните стилове, природна среда, и своеобразните възгледи за живота, това е довело до формирането на архитектурния стил, с елементи тясно свързани с природата. В страните с горещо лято и мека зима архитектурата изпълнява главна задача – да съхрани комфорта и прохладата във вътрешните помещения. Стилът съчетава функционалност и естетика. За средиземноморския регион са характерни прости и ненатрапчиви  форми, в съответствие с мащаба на ландшафта и морето. Често баланс се поддържа между структурата и пейзажа, който го обкръжава. За поддържане на тази архитектурна хармония, се взимат под внимание фактори като: цвят, светлина, форми, размери и обща ландшафтна среда.

Определени правила при строителството на жилищни сгради и особеностите в климата на средиземноморския регион сформират характерните особености в архитектурата на средиземноморското крайбрежие: цвят, използване на естествени материали, и обезателно наличие на балкони и просторни покрити тераси в жилищните здания.

Четете повече тук!


Европейска нощ на учените 2022 г.: