Анализ на математически модел по качествени показатели

Анализ на математически модел по качествени показатели

Автор:

Татяна Радева

 

Списание „Българска наука“

брой 108, юни 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Изпълнението на изчислителните процедури по описания модел и разпределянето на общото количество топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация на съвместната етажна собственост (СЕС) между отделни обекти-абонати към абонатната станция, се извършва от организация за топлинно счетоводство, която очевидно е подизпълнител на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД. След това „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД вменява на гражданите, наричани „клиент“ и собственици на жилища с общи вертикални отоплителни шрангове, заплащане на топлинна услуга. В изпращаните от топлофикацията до всеки абонат уведомителни съобщения тази „услуга“ се нарича „отопление от сградна инсталация“, а изчислените суми са с точност до 0,01 лева.

 

Ключови думи:

математически метод

 

READ ARTICLE