Анализ на математически модел по качествени показатели