Анализ на интересите на кандидат-студентите във факултет по Математика и Информатика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2013 г.)

Анализ на интересите на кандидат-студентите във факултет по Математика и Информатика на
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2013 г.)

 

Автор:

Милен Замфиров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 57, май 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията представлява анализ на интересите на кандидат-студентите по към специалностите, предлагани от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като обхванатият период е от учебната 2005/2006 г. до учебната 2012/2013 г. Извършен е честотен анализ, статистически анализ и е направена съпоставка между броя на кандидат-студентите в СУ „Св. Климент Охридски” и кандидатите за специалностите във ФМИ.

 

Ключови думи:  

Анализ на интересите на кандидат-студентите във факултет по Математика и Информатика на
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (2005 – 2013 г.)