Анализ на данните въведени в информационна система за дефекти, незиправности и забележки констатирани при експлоатация и обслужване на въздухоплавателни средства

Анализ на данните въведени в информационна система за дефекти, незиправности и забележки констатирани при експлоатация и обслужване на въздухоплавателни средства

 

Автор:

Иван Монов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 70, септември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Направен е анализ на реални данни, събирани в процес на експлоатация на авиационен парк от няколко въздухоплавателни средства за период от 6 месеца. Направена е разбивка и коментар на разглежданите данни по тип самолет и заотделните самолетни системи.

 

Ключови думи:  

авиационна техника, информационна система, бази данни, технически запис, отложен дефект, полетна безопасност.