Американски костенурки се препичат в Софийския парк