Американски костенурки се препичат в Софийския парк

Американски костенурки се препичат в Софийския парк

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Голямата стара американска костенурка от малкото блато отскоро си има приятелка. При това май от друга порода. По-малката костенурка изглежда е местна блатна костенурка, защото няма червена ивица зад окото и е на жълти точки, а не на ивици. И само какво местенце са си избрали за да прекарат медения си месец! Това е един дънер, на който сякаш специално за случая, са пораснали и млади тревички.

 

Ключови думи:  

Американски костенурки, Софийския парк