Алтернативни източници на енергия

Алтернативни източници на енергия

 

Автор:

Тихомир Георгиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Използването на термалната енергия на океаните се основава на факта, че водата близо до повърхността е загрята от слънцето, а водата, която е на дълбоко е много по-студена. Тези инсталации използват повърхностната вода за да загреят амоняк или друга течност, която се изпарява при ниска температура. Получените газове се използват за да задвижат турбини, които произвеждат електричество. След това газовете се охлаждат от студена вода изпомпвана от дълбините на океана и получената течност отново влиза в цикъла на производство на енергия.

 

Ключови думи:  

Алтернативни източници на енергия