Алтернативни източници на енергия за топла вода, осветление и битови нужди

Алтернативни източници на енергия за топла вода, осветление и битови нужди

Автор:

Татяна Радева

 

Списание „Българска наука“

брой 107, март 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

От многото алтернативни източници на енергия ще разгледаме двата най-често използвани метода. Слънчево-термалните електроцентрали събират светлината чрез огледала, подгряват намиращата се под тях вода. Това е първият начин за събиране на енергията от слънцето. Вторият е чрез фотоволтаичните клетки, които преобразуват слънчевата светлина направо в електричество. Енергията на слънцето е чиста и лесно възобновима. Слънчевите електросистеми използват фотоволтаичните клетки, за да превърнат слънчевите лъчи в електричество. Получената енергия е екологична и лесно възобновима, в нея е бъдещето.

 

Ключови думи:

Алтернативни източници на енергия, възобновяеми ресурси, слънце

 

 

READ ARTICLE