Африка и римската експанзия през 3-1 в. пр. н. е.

Африка и римската експанзия през 3-1 в. пр. н. е.

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В Античността крайбрежието на Северна Африка било колонизирано по цялото си протежение от финикийците. Първите полиси като Утика, Картаген, Тапс, Хадрумет, Хипон, Русадир, Тингис, Сабрата, Ея и Лептис били основани в периода XI—V в. пр.н. е. Към VI в. пр. н. е. доминираща роля започнал да играе Картаген, който подчинил на влиянието си всички колонии от Киренайка до Херкулесовите стълбове /дн. Гибралтар/, Южна Испания, Сицилия, Корсика и Сардиния, както и берберските племена във вътрешността на континента. Картагенските фактории монополизирали търговията в цялото западно Средиземноморие и вноса на олово от Британия, а на конкурентните гръцки и римски кораби им било забранено да плуват‚ на запад от нос Бон, като санкциите освен конфискация на товара включвали и умъртвяване на екипажа.

 

 

Ключови думи:  

Африка, римската експанзия през 3-1 в. пр. н. е., Рим