7 чудеса на съвременния свят

7 чудеса на съвременния свят

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 23, октомври 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Съставени са много списъци на седемте антични чудеса на света. Но тези „седем чудеса“ отбелязват монументалните инженерни и строителни постижения на ХХ век. Избрани са през 1994 г. от Американското общество на строителните инженери.

 

Ключови думи:  

7 чудеса на съвременния свят